Zeker-weten heeft algemene voorwaarden geformuleerd voor de levering van producten en diensten aan particuliere en zakelijke relaties. 

Toegangscode en wachtwoord
Als houder van een erfenisdossier bij zeker-weten ontvangt u een toegangscode en een éénmalig te gebruiken wachtwoord. Deze zijn uniek, persoonlijk en vertrouwelijk. Iedereen die een erfenisdossier heeft bij zeker-weten is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren en behandelen van bovengenoemde codes. Zeker-weten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij misbruik van deze gegevens door derden, noch in financiële, noch in emotionele zin.  
Meer informatie over het veiligheidsprotocol is te vinden op privacy en veiligheid.                             http://www.mijnerfenisgoedgeregeld.nl/privacy_en_veiligheid  

Betaling
Nieuwe aanvragers van een Erfenisdossier betalen een eenmalige bijdrage van € 69,-. Dit geldt niet voor de aanvragers die zich hebben aangemeld met een speciale aanmeldcode van één van onze business partners. Deze aanmeldcode geeft recht op reductie van de bijdrage, in de meest gevallen zal het openen van een Erfenisdossier zelfs gratis zijn.
Bij aanmelding ontvangen alle aanvragers een mailtje met daarin een toegangscode en een (tijdelijk) wachtwoord. Voor aanvragers die een betalingsverplichting zijn aangegaan wordt de toegang tot hun dossier pas definitief als de betaling door zeker-weten is ontvangen. Na incasso behouden ook deze bezitters van een Erfenisdossier toegang tot de producten en diensten van zeker-weten. 
Bij het uitblijven van betaling zonder opgaaf van reden mag zeker-weten iedere vorm van dienstverlening staken totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. De eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant. 
Aan welke condities de betalingen moeten voldoen zijn te vinden in de betalingsvoorwaarden.       http://www.mijnerfenisgoedgeregeld.nl/betalingsvoorwaarden 

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele prijs- en (uur)tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.
 
Klachten
Klachten over de levering van diensten dienen zo snel mogelijk aan zeker-weten kenbaar gemaakt te worden. Omdat zorgvuldigheid voorop staat zal zeker-weten proberen elke klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en op te lossen. Klachten kunnen worden ingediend op de website via de knop “contact”.
Zeker-weten is echter niet aansprakelijk voor de dienstverlening van derden, ook al zijn de contacten met deze partijen via zeker- weten tot stand gebracht. Afname van diensten bij deze derden geschiedt geheel voor eigen risico van de afnemer. Klachten over de levering van deze dienstverlening door derden horen dan ook bij deze partijen thuis. Op verzoek kan zeker-weten een bemiddelende rol spelen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Opzeggen 
Als u wilt opzeggen stuurt u ons een e-mail bericht met daarin uw wens om uw dossier te sluiten, plus uw naam en uw toegangscode. Wij controleren of deze overeenkomen met de gegevens in ons bestand. Als dit zo is, sluiten wij uw dossier. 

Tenslotte
Zowel op de vorm als inhoud van alle uitingen van zeker-weten rust auteursrechtelijke bescherming. Geheel of gedeeltelijke overname hiervan is zonder toestemming van zeker-weten verboden. Bij verleende toestemming dient altijd zeker-weten als bron te worden vermeld.
Zeker-weten wil de aanvullende dienstverlening voor haar klanten steeds uitbreiden en verbeteren. Dit kan betekenen dat ook de algemene voorwaarden moeten worden aangepast. Mocht dit gebeuren dan zal dit op de website worden aangekondigd.
Zeker-weten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 58752021. 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2009